Wij zijn open! I.v.m. COVID-19 is ons beleid tijdelijk aangepast. Lees hier meer.

Voortplanting

Wat u moet weten

Voortplanting

Wat u moet weten

  • Voortplanting
  • Dekkingsleeftijd
  • Geïnduceerde ovulatie
  • Steriliseren/castreren

Voortplanting

Konijnen kunnen zich het gehele jaar door voortplanten, maar de meeste jongen worden tussen februari en augustus geboren. Tussen september en oktober is het aantal konijnen het hoogst. Per jaar kan een vrouwtje drie tot zeven nesten krijgen, dat kan betekenen dat ze elke 30 dagen een nieuw nest heeft! Na een draagtijd van 28 tot 33 dagen worden drie tot twaalf (gemiddeld vijf) jongen geboren.

Jongen worden in het wild geboren in een aparte ondergrondse nestkamer, die ligt aan het uiteinde van een één à twee meter lange gang. Het nest waarin de jongen worden geboren bestaat uit gras en mos en is bedekt met vacht uit de buik van de moeder. Onderdanige vrouwtjes leggen meestal simpelere holen aan waar de jongen worden geboren. Ze zijn bij de geboorte kaal en blind, en wegen 30 tot 35 gram. Na tien dagen gaan de ogen open. Ze worden 28 dagen lang gezoogd. De voedster bezoekt de jongen slechts tweemaal vijf minuten per dag om ze te zogen.

Het mannetje beschermt jonge konijnen tegen andere konijnen die zich agressief kunnen gedragen tegenover vreemde jongen en deze zelfs doden. Bij gehouden konijnen komt het echter regelmatig voor dat het mannetje zelf de jongen doodt. Vrouwtjes zijn na vier maanden geslachtsrijp, mannetjes na drie maanden. Jongen die vroeg in het jaar geboren worden, kunnen zich dus nog hetzelfde jaar voortplanten!

Dekkingsleeftijd

Wanneer kan je een konijn laten dekken? Het 'kan' dus al na 4 maanden, maar je snapt natuurlijk wel dat het lichaam dan nog niet volgroeid is en dat een dergelijke vroege dracht eigenlijk niet echt gewenst is. Het liefste zien we dat een konijn minstens een jaar oud is. Dan is ze genoeg uitgegroeid om een dracht aan te kunnen. 

Sommige grotere konijnenrassen (Franse Hangoor, Duitse Reus, Lotharinger, etcetera) kunnen langer doorgroeien. Dit met name omdat ze ook veel groter worden. Daar hebben we dan ook liever dat je nog wat langer wacht! Afhankelijk van het ras en wanneer ze uitgegroeid zijn een tot twee jaar. Overleg dit ook met de fokker waar je je konijn aangeschaft hebt en met je dierenarts.

Geïnduceerde ovulatie

Konijnen hebben in tegenstelling tot andere zoogdieren voor de eisprong niet afhankelijk is van het tijdstip in de cyclus. Door de dekking van het mannetje komt de eisprong op gang waardoor (bijna) elke dekking ook succesvol is. Een voedster kan dus binnen 24 uur na het werpen van een nestje alweer succesvol bevrucht worden. Uiteraard moet je hiervoor waken dat dit niet gebeurt! Je kan je voorstellen dat het lichaam van de voedster zich eerst moet herstellen van de dracht en dat ook het zogen van de jongen een belasting voor de voedster is!

Steriliseren/castreren

Wanneer mensen twee konijnen hebben en het één is een rammelaar en de ander een voedster dan wil iedereen altijd de rammelaar laten castreren. Logisch, de ingreep is bij de rammelaar immers veel minder ingrijpend. Dat klopt, alleen als je een rammelaar niet castreert dan heeft dat voor hem geen enkel medisch nadeel. Daarentegen als je een voedster niet steriliseert dan is er maar liefst 85% kans dat zij op latere leeftijd baarmoederkanker krijgt! Dat is dan ook de reden dat wij altijd adviseren om de voedster te laten steriliseren. Ook wanneer u maar één konijn heeft! Dit doen we dan het liefst vanaf zes maanden leeftijd en voordat ze twee jaar oud zijn. Uiteraard is het verstandig een konijn dat ouder is ook te laten steriliseren, maar dan is de kans dat er al tumoren aanwezig zijn zo groot dat we dan ook de baarmoeder verwijderen. Daarvoor verwijderen we alleen de eierstokken. Dit is een veel minder ingrijpende operatie en dat heeft dus de voorkeur.

Terug naar Konijn